Všeobecné podmínky

Všeobecné podmínky

 1. Na objednávku je třeba vždy uvést správné a pravdivé informace. V případě opakované cesty na uvedenou adresu jsme oprávněni si účtovat znovu dopravu a náklady s tím související.

 2. Ke každá objednávce je nutné uvést jméno a příjmení, telefonní kontakt na příjemce, abychom ho mohli kontaktovat a domluvit čas dodání. Při doručování do nemocnic a hotelů uvádějte a čísla pokojů, oddělení apod.

 3. Dárky a alkohol doručujeme pouze společně s květinovým darem v minimální hodnotě 490,-

 4. Vyobrazená aranžmá jsou pouze pomůckou pro výběr a mohou se lišit od skutečně dodaných. Vyhrazujeme si právo je nahradit zbožím podobného vzhledu, barvy a stejné nebo vyšší kvality, tak aby bylo dosaženo co největší podobnosti. Prosím berte také v úvahu, že každý květinář má trochu jiný způsob vazby. Pro Vaši představu uvádíme u každého obrázku přibližnou velikost.

 5. Veškeré ceny uvedené jsou s konečnou cenou, nejsme plátci DPH.

 6. Každou přijatou objednávku potvrzujeme během několika minut na Vámi zadanou e-mailovou adresu. Dodání květinového daru potvrzujeme jen na výslovné přání objednatele. Neváhejte nás kontaktovat, pokud je Vaše objednávka urgentní nebo nedostanete potvrzení o přijetí objednávky max. do 2 hodin od jejího odeslání v pracovní době mezi 8 a 18 hodinou.

 7. S odesláním objednávky objednatel prohlašuje, že přečetl a souhlasí s veškerými obchodními podmínkami.

 8. Pokud Vaše přání nenajdete u nás v katalogu, jsme maximálně ochotni vyjít vstříc Vašim představám.

 9. V objednávce vždy uvádějte jenom Váš email, jelikož na tento email Vám bude zaslaná informace o zpracování Vaší objednávky.

Objednávka

 1. Každá objednávka uskutečněná na stránkách janinazahrada.cz je považována za závaznou. Odesláním objednávky kupující souhlasí s uvedenými obchodními podmínkami. Kupní smlouva zaniká zaplacením a převzetím objednaného zboží.

 2. V případě nevyzvednutí zásilky, která byla zaslána na dobírku si provozovatel vyhrazuje právo účtovat zákazníkovi náklady spojené s poštovným a ušlým ziskem ve výši 500,-kč (pohledávka uplatňována poštovní složenkou).

 3. Vyplněním registračního formuláře dává kupující souhlas k archivování svých osobních údajů. Zavazujeme se, že s osobními údaji bude nakládáno v souladu se zákonem č.101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů. Prodávající neposkytne získané údaje o kupujícím třetí osobě a použije je výhradně za účelem zrychlení a zkvalitnění služby internetového obchodu.

 4. Ceny uvedené u zboží jsou vždy pouze za 1 kus (když je vyobrazeno více druhů). Máte-li zájem o konkrétní druh, uveďte prosím tuto skutečnost do poznámky ve Vaší objednávce. 

Dodací lhůta

 1. Pokud je zboží skladem, bude vyexpedováno cca do 7 dnů od připsání platby na náš účet (u dobírek do 10 dnů ode dne přijetí objednávky). Pokud je zboží uvedeno na objednávku je zde termín dodání 14- 21 dnů. U živých rostlin a květin na objednávku nejdříve do 24hodin. Svatební kytice dle náročnosti je dohodnuto při objednávce.


Cena

 1. Všechny ceny ve velkoobchodním katalogu jsou již konečné. Nejsme plátci DPH. Poštovné nebo dopravné se účtuje dle ceny zboží a způsobu jeho dodání.

Záruka na zboží

 1. Prodávající zaručuje kupujícímu jakost a vlastnosti zboží podle údajů udaných výrobcem v době jeho předání kupujícímu. Neodpovídá však za vady, ke kterým na zboží došlo v důsledku nesprávného zpracování, používání nebo nedbalosti ze strany kupujícího. Nepatrné odchylky barevnosti a formátu nejsou považovány za vady. Zákazník má nárok reklamovat odebrané zboží v případě, že prokazatelně nesplňuje technické či kvalitativní parametry garantované prodávajícím, a to neprodleně po zjištění vad. Kupující zašle reklamované zboží zpět prodejci. V reklamované zásilce musí být veškeré doklady o koupi. Kupující je povinen svojí reklamaci uplatnit písemně společně s reklamovaných zbožím. Prodávající se zavazuje vyjádřit k podané reklamaci bez zbytečných odkladů. Záruka na námi prodávané zboží se poskytuje v délce 24 měsíců od data prodeje vyznačeného na daňovém dokladu. Záruku lze uplatnit na vady materiálu vzniklé vinou výrobce nebo nedokonalým zpracováním při výrobě. Záruka dva roky se nevztahuje na závady vzniklé opotřebením při běžném používání výrobku a také se nevztahuje na živé rostliny. Živé květiny lze reklamovat do 24 hodin.

Odstoupení od smlouvy

 1. Podle odstavce 6 novely občanského zákoníku č.367/2000 má právo kupující odstoupit od smlouvy do 14ti dnů od doručení zboží. Kupující neposílá vrácené zboží na dobírku, ale jako obyčejný balík České pošty. Po převzetí a kontrole vráceného zboží bude zákazníkovi vrácena částka ve výší ceny vráceného zboží (bez poštovného) na jeho účet.


Reklamace

 1. Vyskytne-li se na Vámi zakoupeném zboží vada, která spadá do záruky, spojte se s námi, prosím, prostřednictvím kontaktů uvedených na stránce. Zboží bude vyměněno, pokud není již na skladě, bude zákazníkovi vrácena peněžní částka. Do vrácené částky se nezapočítává cena poštovného a balného.

 2. Kupující je povinen prohlédnout zboží bezprostředně při jeho převzetí!

 3. Kupující má právo viditelně poškozenou zásilku nepřebrat. Pokud je zjištěno poškození obalu výrobku, je kupující povinen zkontrolovat stav zboží a v případě poškození vyhotovit záznam o poškození za přítomnosti dopravce. Odpovědnost za poškození v průběhu přepravy nese dopravce, veškeré zboží je pojištěno. Podepsáním přepravního listu kupující souhlasí s převzetím zásilky a stvrzuje, že dorazila bez viditelného poškození.

 4. V případě poškození zboží přepravcem (Česká pošta, DPD, GLS, IN Time ...) nás prosím kontaktujte, dále probíhá reklamace dle reklamačního řádu daného přepravce.

 5. Naše firma nezodpovídá za zdržení či zrušení dodávky z důvodu Vámi nesprávně zadaných či dopředu neověřených údajů jako je adresa příjemce, výskyt na uvedené adrese, telefon příjemce apod.

 6. Reklamace přijímáme pouze písemně a to nejpozději do 3 dnů ode dne doručení. Vyhrazujeme si právo na vyřízení reklamace do dobu 24 hodin po oznámení. Vyjádření k reklamaci probíhá opět písemnou formou.

 7. Formulář zde

Platnost obchodních podmínek

 1. Obchodní podmínky jsou platné od data vyhlášení. Jakékoli změny jsou možné písemnou formou. Jednotlivá dílčí ujednání, která mění tyto obchodní podmínky, jsou platná pouze, pokud dojde k jejich písemnému potvrzení prodávajícím.

 2. Prodávající si vyhrazuje právo kdykoli měnit obsah těchto obchodních podmínek bez předchozího upozornění. Vztahy mezi prodávajícím a kupujícím těmito obchodními podmínkami neupravené se řídí příslušnou legislativou České republiky

 3. Od 1. ledna se kupní smlouva při nákupu v e-shopu uzavírá okamžikem odeslání objednávky. Dosud byla tato část sporná, někteří tvrdili, že smlouva vzniká odesláním objednávky, ostatní, že až po jejím potvrzení. V praxi to znamená, že internetový obchodní musí dodat produkt, který si zákazník objednal. Jedinou výjimkou je vyprodání zásob. Povinnost potvrdit objednávku stále trvá.

  .


Ochrana osobních údajů

Garantujeme, že v soulady se zák.č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, jsou Vámi zadané informace diskrétní a nebudou poskytovány třetím osobám.


Všeobecné podmínkyVšeobecné podmínky - Všeobecné podmínky
  776783006 / Mail
EUR

 Spolehlivé

M.: ...

K.: ...

 Pro přátele


 

 máte dotaz sdílet  tisk
Janina Zahrada | © 2019 Insion