Materiál Pedig přírodní

Objednávky s doručením do Vánoc přijímáme do 10.12.2018.

Materiál Pedig přírodní | 41

abecedně od nejlevnějších od nejdražších

pedig 2mm AA kotouč 0,25kg Materiál - Pedig přírodní - pedig 2mm

pedig 2mm AA kotouč 0,25kg

Pedig se před samotným pletením namáčí, nejlépe ve vlažné vodě, aby byl pružný a nepraskal. Pedig nenechávejte ... Pedig přírodní

další čtvrtek u Vás

176,-
pedig 2mm AA svazek 0,5 kg Materiál - Pedig přírodní - pedig 2mm

pedig 2mm AA svazek 0,5 kg

Pedig se před samotným pletením namáčí, nejlépe ve vlažné vodě, aby byl pružný a nepraskal. Pedig nenechávejte ... Materiál Pedig přírodní pedig 2mm

Skladem, další čtvrtek u Vás

340,-
pedig 2,25mm AA svazek 0,5kg Materiál - Pedig přírodní - pedig 2,25mm

pedig 2,25mm AA svazek 0,5kg

Pedig se před samotným pletením namáčí, nejlépe ve vlažné vodě, aby byl pružný a nepraskal. Pedig nenechávejte ... Pedig přírodní

Skladem, další čtvrtek u Vás

327,-
pedig 3mm AA kotouč 0.5kg Materiál - Pedig přírodní - pedig 3mm

pedig 3mm AA kotouč 0.5kg

Pedig se před samotným pletením namáčí, nejlépe ve vlažné vodě, aby byl pružný a nepraskal. Pedig nenechávejte ... Materiál Pedig přírodní pedig 3mm

Skladem, další čtvrtek u Vás

340,-
pedig 2,25mm AA 0,125g 1 ks Materiál - Pedig přírodní - pedig 2,25mm

pedig 2,25mm AA 0,125g 1 ks

Pedig průměr 2,25 mm AA kvalita.Pedig je balený po 0,125 kg váhový rozdíl může být až 7% Pedig přírodní

Skladem, další čtvrtek u Vás

117,-
pedig 5mm AA svazek 0.5 kg Materiál - Pedig přírodní - pedig 5mm

pedig 5mm AA svazek 0.5 kg

Pedig se před samotným pletením namáčí, nejlépe ve vlažné vodě, aby byl pružný a nepraskal. Pedig nenechávejte ... Materiál Pedig přírodní pedig 5mm

Skladem, další čtvrtek u Vás

334,-
pedig 2,25mm AA po 12,5kg Materiál - Pedig přírodní - pedig 2,25mm

pedig 2,25mm AA po 12,5kg

Pedig se před samotným pletením namáčí, nejlépe ve vlažné vodě, aby byl pružný a nepraskal. Pedig nenechávejte ... Pedig přírodní

Skladem, další čtvrtek u Vás

8 079,-
pedig 3mm AA svazek 0,5kg Materiál - Pedig přírodní - pedig 3mm

pedig 3mm AA svazek 0,5kg

Pedig se před samotným pletením namáčí, nejlépe ve vlažné vodě, aby byl pružný a nepraskal. Pedig nenechávejte ... Materiál Pedig přírodní pedig 3mm

Skladem, další čtvrtek u Vás

334,-
pedig 7,5mm AA svazek 0,5kg Materiál - Pedig přírodní - pedig 7mm a více

pedig 7,5mm AA svazek 0,5kg

Pedig se před samotným pletením namáčí, nejlépe ve vlažné vodě, aby byl pružný a nepraskal. Pedig nenechávejte ... Pedig přírodní

Skladem, další čtvrtek u Vás

344,-
pedig 8mm AA bal.po 0,5kg Materiál - Pedig přírodní - pedig 7mm a více

pedig 8mm AA bal.po 0,5kg

&nbsp Materiál Pedig přírodní pedig 7mm a více

Skladem, další čtvrtek u Vás

344,-
pedig 8mm AA po 12,5 kg Materiál - Pedig přírodní - pedig 7mm a více

pedig 8mm AA po 12,5 kg

Doprava jen TOP TRANS Pedig přírodní

Skladem, další čtvrtek u Vás

8 528,-
pedig 1,5mm AA kotouč 0.5kg Materiál - Pedig přírodní - pedig 1,5mm

pedig 1,5mm AA kotouč 0.5kg

Pedig se před samotným pletením namáčí, nejlépe ve vlažné vodě, aby byl pružný a nepraskal. Pedig nenechávejte ... Materiál Pedig přírodní pedig 1,5mm

Skladem, další čtvrtek u Vás

358,-
pedig 2mm AA kotouč 0.5kg Materiál - Pedig přírodní - pedig 2mm

pedig 2mm AA kotouč 0.5kg

Pedig se před samotným pletením namáčí, nejlépe ve vlažné vodě, aby byl pružný a nepraskal. Pedig nenechávejte ... Pedig přírodní

Skladem, další čtvrtek u Vás

348,-
pedig 2,5 mm AA svazek 0,5kg Materiál - Pedig přírodní - pedig 2,5mm

pedig 2,5 mm AA svazek 0,5kg

Kvalitní pedig AA 2.5 mm. Pedig je balený ve svazcích po 0.5 kg. Je to zároveň nejpoužívanější průměr pedigu.Pedig ... Materiál Pedig přírodní pedig 2,5mm

Skladem, další čtvrtek u Vás

317,-
pedig 2,5 mm AA kotouč 0.5kg Materiál - Pedig přírodní - pedig 2,5mm

pedig 2,5 mm AA kotouč 0.5kg

Pedig průměr 2,5 mm AA kvalita.Pedig se před samotným pletením namáčí, nejlépe ve vlažné vodě, aby byl pružný ... Pedig přírodní

Skladem, další čtvrtek u Vás

327,-
pedig 2,8mm AA kotouč 0.5kg Materiál - Pedig přírodní - pedig 2,8mm

pedig 2,8mm AA kotouč 0.5kg

Pedig se před samotným pletením namáčí, nejlépe ve vlažné vodě, aby byl pružný a nepraskal. Pedig nenechávejte ... Materiál Pedig přírodní pedig 2,8mm

Skladem, další čtvrtek u Vás

340,-
pedig 3mm AA po 12,5kg Materiál - Pedig přírodní - pedig 3mm

pedig 3mm AA po 12,5kg

Pedig se před samotným pletením namáčí, nejlépe ve vlažné vodě, aby byl pružný a nepraskal. Pedig nenechávejte ... Pedig přírodní

Skladem, další čtvrtek u Vás

8 191,-
pedig 7mm AA svazek 0.5kg Materiál - Pedig přírodní - pedig 7mm a více

pedig 7mm AA svazek 0.5kg

Pedig se před samotným pletením namáčí, nejlépe ve vlažné vodě, aby byl pružný a nepraskal. Pedig nenechávejte ... Materiál Pedig přírodní pedig 7mm a více

Skladem, další čtvrtek u Vás

334,-
pedig 10mm AA svazek 0,5kg Materiál - Pedig přírodní - pedig 7mm a více

pedig 10mm AA svazek 0,5kg

Doprava jen TOP TRANSdia 10 mmhmotnost 0,5 kg Pedig přírodní

Skladem, další čtvrtek u Vás

344,-
pedig 2,25mm AA kotouč 0.5kg Materiál - Pedig přírodní - pedig 2,25mm

pedig 2,25mm AA kotouč 0.5kg

Pedig se před samotným pletením namáčí, nejlépe ve vlažné vodě, aby byl pružný a nepraskal. Pedig nenechávejte ... Materiál Pedig přírodní pedig 2,25mm

Skladem, další čtvrtek u Vás

336,-
pedig 2,5mm AA bal. po 12,5kg Materiál - Pedig přírodní - pedig 2,5mm

pedig 2,5mm AA bal. po 12,5kg

Pedig 2.5 mm AA je nejpoužívanější průměr na pletení košíčků.Pedig se před samotným pletením namáčí, nejlépe ... Pedig přírodní

Skladem, další čtvrtek u Vás

7 855,-
pedig 2.25mm AB po 12.5kg Materiál - Pedig přírodní - pedig 2,25mm

pedig 2.25mm AB po 12.5kg

dia 2,25 mmhmotnost 12,5 kg Materiál Pedig přírodní pedig 2,25mm

Skladem, další čtvrtek u Vás

7 270,-
pedig 1mm AA kotouč 0.5kg Materiál - Pedig přírodní - pedig 1mm

pedig 1mm AA kotouč 0.5kg

Pedig se před samotným pletením namáčí, nejlépe ve vlažné vodě, aby byl pružný a nepraskal. Pedig nenechávejte ... Pedig přírodní

Skladem, další čtvrtek u Vás

417,-
pedig 1,75mm AA kotouč 0.5kg Materiál - Pedig přírodní - pedig 1,75 mm

pedig 1,75mm AA kotouč 0.5kg

Pedig se před samotným pletením namáčí, nejlépe ve vlažné vodě, aby byl pružný a nepraskal. Pedig nenechávejte ... Materiál Pedig přírodní pedig 1,75 mm

Skladem, další čtvrtek u Vás

358,-

Proutěný sortiment


Proutěný sortimentMateriálMateriál Pedig přírodní - Materiál Pedig přírodní
  776783006 / Mail
EUR

 Spolehlivé

M.: ...

K.: ...

 Pro přátele


 

 máte dotaz sdílet  tisk
Janina Zahrada | © 2019 Insion