Materiál pedig 2,25mm

Objednávky s doručením do Vánoc přijímáme do 10.12.2018.

Materiál pedig 2,25mm | 40

abecedně od nejlevnějších od nejdražších

pedig tm. modrý 2,25mm 0,25kg Materiál - Pedig barvený - pedig 2,25mm

pedig tm. modrý 2,25mm 0,25kg

Na barvení byl použit bělený pedig, proto je materiál měkčí a poddajnější, než přírodní pedig. Barvy mohou ... pedig 2,25mm

Skladem, v PÁTEK u Vás

221,-
pedig jas.růžový 2,25mm 0,25kg Materiál - Pedig barvený - pedig 2,25mm

pedig jas.růžový 2,25mm 0,25kg

Na barvení byl použit bělený pedig, proto je materiál měkčí a poddajnější, než přírodní pedig. Barvy mohou ... Materiál Pedig barvený pedig 2,25mm

v PÁTEK u Vás

221,-
pedig růžový 2,25mm 0,25kg Materiál - Pedig barvený - pedig 2,25mm

pedig růžový 2,25mm 0,25kg

Na barvení byl použit bělený pedig, proto je materiál měkčí a poddajnější, než přírodní pedig. Barvy mohou ... pedig 2,25mm

v PÁTEK u Vás

221,-
pedig pistáciový 2,25mm 0,25kg Materiál - Pedig barvený - pedig 2,25mm

pedig pistáciový 2,25mm 0,25kg

Na barvení byl použit bělený pedig, proto je materiál měkčí a poddajnější, než přírodní pedig. Barvy mohou ... Materiál Pedig barvený pedig 2,25mm

v PÁTEK u Vás

221,-
pedig sv.modrý 2,25mm 0,25kg Materiál - Pedig barvený - pedig 2,25mm

pedig sv.modrý 2,25mm 0,25kg

Na barvení byl použit bělený pedig, proto je materiál měkčí a poddajnější, než přírodní pedig. Barvy mohou ... pedig 2,25mm

v PÁTEK u Vás

221,-
pedig hněd.kouř 2,25mm 0,10kg-ks Materiál - Pedig barvený - pedig 2,25mm

pedig hněd.kouř 2,25mm 0,10kg-ks

Na barvení byl použit bělený pedig, proto je materiál měkčí a poddajnější, než přírodní pedig. Barvy mohou ... Materiál Pedig barvený pedig 2,25mm

Skladem, v PÁTEK u Vás

98,-
pedig čaj.kouř. 2,25mm 0,10kg-ks Materiál - Pedig barvený - pedig 2,25mm

pedig čaj.kouř. 2,25mm 0,10kg-ks

Na barvení byl použit bělený pedig, proto je materiál měkčí a poddajnější, než přírodní pedig. Barvy mohou ... pedig 2,25mm

Skladem, v PÁTEK u Vás

98,-
pedig šedý 2,25mm 0,10kg-ks Materiál - Pedig barvený - pedig 2,25mm

pedig šedý 2,25mm 0,10kg-ks

Na barvení byl použit bělený pedig, proto je materiál měkčí a poddajnější, než přírodní pedig. Barvy mohou ... Materiál Pedig barvený pedig 2,25mm

Skladem, v PÁTEK u Vás

98,-
pedig fialový 2,25mm 0,10kg-ks Materiál - Pedig barvený - pedig 2,25mm

pedig fialový 2,25mm 0,10kg-ks

Na barvení byl použit bělený pedig, proto je materiál měkčí a poddajnější, než přírodní pedig. Barvy mohou ... pedig 2,25mm

Skladem, v PÁTEK u Vás

98,-
pedig bordo 2,25mm 0,10kg-ks Materiál - Pedig barvený - pedig 2,25mm

pedig bordo 2,25mm 0,10kg-ks

Na barvení byl použit bělený pedig, proto je materiál měkčí a poddajnější, než přírodní pedig. Barvy mohou ... Materiál Pedig barvený pedig 2,25mm

Skladem, v PÁTEK u Vás

98,-
pedig pistáciový 2,25mm 0,10kg-ks Materiál - Pedig barvený - pedig 2,25mm

pedig pistáciový 2,25mm 0,10kg-ks

Na barvení byl použit bělený pedig, proto je materiál měkčí a poddajnější, než přírodní pedig. Barvy mohou ... pedig 2,25mm

Skladem, v PÁTEK u Vás

98,-
pedig oliv.zelený 2,25mm 0,10kg-ks Materiál - Pedig barvený - pedig 2,25mm

pedig oliv.zelený 2,25mm 0,10kg-ks

Na barvení byl použit bělený pedig, proto je materiál měkčí a poddajnější, než přírodní pedig. Barvy mohou ... Materiál Pedig barvený pedig 2,25mm

Skladem, v PÁTEK u Vás

98,-
pedig žlutý 2,25mm 0,25kg Materiál - Pedig barvený - pedig 2,25mm

pedig žlutý 2,25mm 0,25kg

Na barvení byl použit bělený pedig, proto je materiál měkčí a poddajnější, než přírodní pedig. Barvy mohou ... pedig 2,25mm

Skladem, v PÁTEK u Vás

221,-
pedig sv. růžový 2,25mm 0.25kg Materiál - Pedig barvený - pedig 2,25mm

pedig sv. růžový 2,25mm 0.25kg

Na barvení byl použit bělený pedig, proto je materiál měkčí a poddajnější, než přírodní pedig. Barvy mohou ... Materiál Pedig barvený pedig 2,25mm

Skladem, v PÁTEK u Vás

221,-
pedig červený 2,25mm 0,25kg Materiál - Pedig barvený - pedig 2,25mm

pedig červený 2,25mm 0,25kg

Na barvení byl použit bělený pedig, proto je materiál měkčí a poddajnější, než přírodní pedig. Barvy mohou ... pedig 2,25mm

Skladem, v PÁTEK u Vás

221,-
pedig tm. hnědý 2,25mm 0,25kg Materiál - Pedig barvený - pedig 2,25mm

pedig tm. hnědý 2,25mm 0,25kg

Na barvení byl použit bělený pedig, proto je materiál měkčí a poddajnější, než přírodní pedig. Barvy mohou ... Materiál Pedig barvený pedig 2,25mm

Skladem, v PÁTEK u Vás

221,-
pedig šedý 2,25mm 0,25kg Materiál - Pedig barvený - pedig 2,25mm

pedig šedý 2,25mm 0,25kg

Na barvení byl použit bělený pedig, proto je materiál měkčí a poddajnější, než přírodní pedig. Barvy mohou ... pedig 2,25mm

Skladem, v PÁTEK u Vás

221,-
pedig oliv.zelený 2,25mm 0,25kg Materiál - Pedig barvený - pedig 2,25mm

pedig oliv.zelený 2,25mm 0,25kg

Na barvení byl použit bělený pedig, proto je materiál měkčí a poddajnější, než přírodní pedig. Barvy mohou ... Materiál Pedig barvený pedig 2,25mm

Skladem, v PÁTEK u Vás

221,-
pedig tm. hnědý 2,25mm 0,10kg-ks Materiál - Pedig barvený - pedig 2,25mm

pedig tm. hnědý 2,25mm 0,10kg-ks

Pedig tmavě hnědý, průměr pedigu je 2,25 mm, hmotnost 0,10 kg.Na barvení byl použit bělený pedig, proto je materiál ... pedig 2,25mm

Skladem, v PÁTEK u Vás

98,-
pedig žluto-oranž 2,25mm 0,10kg-ks Materiál - Pedig barvený - pedig 2,25mm

pedig žluto-oranž 2,25mm 0,10kg-ks

Pedig žluto-oranžový, průměr pedigu je 2,25 mm.Na barvení byl použit bělený pedig, proto je materiál měkčí a ... Materiál Pedig barvený pedig 2,25mm

Skladem, v PÁTEK u Vás

98,-
pedig sv. zelený 2,25mm 0,10kg-ks Materiál - Pedig barvený - pedig 2,25mm

pedig sv. zelený 2,25mm 0,10kg-ks

Pedig světle zelený, průměr pedigu je 2,25 mm, hmotnost 0,10 kg.Na barvení byl použit bělený pedig, proto je materiál ... pedig 2,25mm

Skladem, v PÁTEK u Vás

98,-
pedig fuchsie pr.2,25mm 0,25kg Materiál - Pedig barvený - pedig 2,25mm

pedig fuchsie pr.2,25mm 0,25kg

Na barvení byl použit bělený pedig, proto je materiál měkčí a poddajnější, než přírodní pedig. Barvy mohou ... Materiál Pedig barvený pedig 2,25mm

Skladem, v PÁTEK u Vás

221,-
pedig bělený 2,25mm 0,25kg Materiál - Pedig barvený - pedig 2,25mm

pedig bělený 2,25mm 0,25kg

Pedig bělený, průměr pedigu je 2,25 mm, hmotnost 0,25 kg.Pedig bělený průměr 2,25Pedig je balený do kotouče po ... pedig 2,25mm

Skladem, v PÁTEK u Vás

208,-
pedig žluto-oranž. 2,25mm 0,25k Materiál - Pedig barvený - pedig 2,25mm

pedig žluto-oranž. 2,25mm 0,25k

Na barvení byl použit bělený pedig, proto je materiál měkčí a poddajnější, než přírodní pedig. Barvy mohou ... Materiál Pedig barvený pedig 2,25mm

Skladem, v PÁTEK u Vás

221,-

Proutěný sortiment


  776783006 / Mail
EUR

 Spolehlivé

M.: ...

K.: ...

 Pro přátele


 

 máte dotaz sdílet  tisk
Janina Zahrada | © 2019 Insion