Materiál pedig 2,25mm

Objednávky s doručením do Vánoc přijímáme do 10.12.2018.

Materiál pedig 2,25mm | 42

abecedně od nejlevnějších od nejdražších

pedig tm. modrý 2,25mm 0,25kg Materiál - Pedig barvený - pedig 2,25mm

pedig tm. modrý 2,25mm 0,25kg

Na barvení byl použit bělený pedig, proto je materiál měkčí a poddajnější, než přírodní pedig. Barvy mohou ... pedig 2,25mm

Skladem, v PÁTEK u Vás

221,-
pedig jas.růžový 2,25mm 0,25kg Materiál - Pedig barvený - pedig 2,25mm

pedig jas.růžový 2,25mm 0,25kg

Na barvení byl použit bělený pedig, proto je materiál měkčí a poddajnější, než přírodní pedig. Barvy mohou ... Materiál Pedig barvený pedig 2,25mm

v PÁTEK u Vás

221,-
pedig růžový 2,25mm 0,25kg Materiál - Pedig barvený - pedig 2,25mm

pedig růžový 2,25mm 0,25kg

Na barvení byl použit bělený pedig, proto je materiál měkčí a poddajnější, než přírodní pedig. Barvy mohou ... pedig 2,25mm

v PÁTEK u Vás

221,-
pedig pistáciový 2,25mm 0,25kg Materiál - Pedig barvený - pedig 2,25mm

pedig pistáciový 2,25mm 0,25kg

Na barvení byl použit bělený pedig, proto je materiál měkčí a poddajnější, než přírodní pedig. Barvy mohou ... Materiál Pedig barvený pedig 2,25mm

v PÁTEK u Vás

221,-
pedig sv.modrý 2,25mm 0,25kg Materiál - Pedig barvený - pedig 2,25mm

pedig sv.modrý 2,25mm 0,25kg

Na barvení byl použit bělený pedig, proto je materiál měkčí a poddajnější, než přírodní pedig. Barvy mohou ... pedig 2,25mm

v PÁTEK u Vás

221,-
pedig hněd.kouř 2,25mm 0,10kg-ks Materiál - Pedig barvený - pedig 2,25mm

pedig hněd.kouř 2,25mm 0,10kg-ks

Na barvení byl použit bělený pedig, proto je materiál měkčí a poddajnější, než přírodní pedig. Barvy mohou ... Materiál Pedig barvený pedig 2,25mm

Skladem, v PÁTEK u Vás

98,-
pedig čaj.kouř. 2,25mm 0,10kg-ks Materiál - Pedig barvený - pedig 2,25mm

pedig čaj.kouř. 2,25mm 0,10kg-ks

Na barvení byl použit bělený pedig, proto je materiál měkčí a poddajnější, než přírodní pedig. Barvy mohou ... pedig 2,25mm

Skladem, v PÁTEK u Vás

98,-
pedig šedý 2,25mm 0,10kg-ks Materiál - Pedig barvený - pedig 2,25mm

pedig šedý 2,25mm 0,10kg-ks

Na barvení byl použit bělený pedig, proto je materiál měkčí a poddajnější, než přírodní pedig. Barvy mohou ... Materiál Pedig barvený pedig 2,25mm

Skladem, v PÁTEK u Vás

98,-
pedig fialový 2,25mm 0,10kg-ks Materiál - Pedig barvený - pedig 2,25mm

pedig fialový 2,25mm 0,10kg-ks

Na barvení byl použit bělený pedig, proto je materiál měkčí a poddajnější, než přírodní pedig. Barvy mohou ... pedig 2,25mm

Skladem, v PÁTEK u Vás

98,-
pedig bordo 2,25mm 0,10kg-ks Materiál - Pedig barvený - pedig 2,25mm

pedig bordo 2,25mm 0,10kg-ks

Na barvení byl použit bělený pedig, proto je materiál měkčí a poddajnější, než přírodní pedig. Barvy mohou ... Materiál Pedig barvený pedig 2,25mm

Skladem, v PÁTEK u Vás

98,-
pedig pistáciový 2,25mm 0,10kg-ks Materiál - Pedig barvený - pedig 2,25mm

pedig pistáciový 2,25mm 0,10kg-ks

Na barvení byl použit bělený pedig, proto je materiál měkčí a poddajnější, než přírodní pedig. Barvy mohou ... pedig 2,25mm

Skladem, v PÁTEK u Vás

98,-
pedig oliv.zelený 2,25mm 0,10kg-ks Materiál - Pedig barvený - pedig 2,25mm

pedig oliv.zelený 2,25mm 0,10kg-ks

Na barvení byl použit bělený pedig, proto je materiál měkčí a poddajnější, než přírodní pedig. Barvy mohou ... Materiál Pedig barvený pedig 2,25mm

Skladem, v PÁTEK u Vás

98,-
pedig žlutý 2,25mm 0,25kg Materiál - Pedig barvený - pedig 2,25mm

pedig žlutý 2,25mm 0,25kg

Na barvení byl použit bělený pedig, proto je materiál měkčí a poddajnější, než přírodní pedig. Barvy mohou ... pedig 2,25mm

Skladem, v PÁTEK u Vás

221,-
pedig sv. růžový 2,25mm 0.25kg Materiál - Pedig barvený - pedig 2,25mm

pedig sv. růžový 2,25mm 0.25kg

Na barvení byl použit bělený pedig, proto je materiál měkčí a poddajnější, než přírodní pedig. Barvy mohou ... Materiál Pedig barvený pedig 2,25mm

Skladem, v PÁTEK u Vás

221,-
pedig červený 2,25mm 0,25kg Materiál - Pedig barvený - pedig 2,25mm

pedig červený 2,25mm 0,25kg

Na barvení byl použit bělený pedig, proto je materiál měkčí a poddajnější, než přírodní pedig. Barvy mohou ... pedig 2,25mm

Skladem, v PÁTEK u Vás

221,-
pedig tm. hnědý 2,25mm 0,25kg Materiál - Pedig barvený - pedig 2,25mm

pedig tm. hnědý 2,25mm 0,25kg

Na barvení byl použit bělený pedig, proto je materiál měkčí a poddajnější, než přírodní pedig. Barvy mohou ... Materiál Pedig barvený pedig 2,25mm

Skladem, v PÁTEK u Vás

221,-
pedig šedý 2,25mm 0,25kg Materiál - Pedig barvený - pedig 2,25mm

pedig šedý 2,25mm 0,25kg

Na barvení byl použit bělený pedig, proto je materiál měkčí a poddajnější, než přírodní pedig. Barvy mohou ... pedig 2,25mm

Skladem, v PÁTEK u Vás

221,-
pedig oliv.zelený 2,25mm 0,25kg Materiál - Pedig barvený - pedig 2,25mm

pedig oliv.zelený 2,25mm 0,25kg

Na barvení byl použit bělený pedig, proto je materiál měkčí a poddajnější, než přírodní pedig. Barvy mohou ... Materiál Pedig barvený pedig 2,25mm

Skladem, v PÁTEK u Vás

221,-
pedig tm. hnědý 2,25mm 0,10kg-ks Materiál - Pedig barvený - pedig 2,25mm

pedig tm. hnědý 2,25mm 0,10kg-ks

Pedig tmavě hnědý, průměr pedigu je 2,25 mm, hmotnost 0,10 kg.Na barvení byl použit bělený pedig, proto je materiál ... pedig 2,25mm

Skladem, v PÁTEK u Vás

98,-
pedig 2,25 jahodová sada 4 barev Materiál - Pedig barvený - pedig 2,25mm

pedig 2,25 jahodová sada 4 barev

dia 2,25 mmcca 0.2 kg Materiál Pedig barvený pedig 2,25mm

Skladem, v PÁTEK u Vás

249,-
pedig žluto-oranž 2,25mm 0,10kg-ks Materiál - Pedig barvený - pedig 2,25mm

pedig žluto-oranž 2,25mm 0,10kg-ks

Pedig žluto-oranžový, průměr pedigu je 2,25 mm.Na barvení byl použit bělený pedig, proto je materiál měkčí a ... pedig 2,25mm

Skladem, v PÁTEK u Vás

98,-
pedig sv. zelený 2,25mm 0,10kg-ks Materiál - Pedig barvený - pedig 2,25mm

pedig sv. zelený 2,25mm 0,10kg-ks

Pedig světle zelený, průměr pedigu je 2,25 mm, hmotnost 0,10 kg.Na barvení byl použit bělený pedig, proto je materiál ... Materiál Pedig barvený pedig 2,25mm

Skladem, v PÁTEK u Vás

98,-
pedig fuchsie pr.2,25mm 0,25kg Materiál - Pedig barvený - pedig 2,25mm

pedig fuchsie pr.2,25mm 0,25kg

Na barvení byl použit bělený pedig, proto je materiál měkčí a poddajnější, než přírodní pedig. Barvy mohou ... pedig 2,25mm

Skladem, v PÁTEK u Vás

221,-
pedig bělený 2,25mm 0,25kg Materiál - Pedig barvený - pedig 2,25mm

pedig bělený 2,25mm 0,25kg

Pedig bělený, průměr pedigu je 2,25 mm, hmotnost 0,25 kg.Pedig bělený průměr 2,25Pedig je balený do kotouče po ... Materiál Pedig barvený pedig 2,25mm

Skladem, v PÁTEK u Vás

208,-

Proutěný sortiment


  776783006 / Mail
EUR

 Spolehlivé

M.: ...

K.: ...

 Pro přátele


 

 máte dotaz sdílet  tisk
Janina Zahrada | © 2019 Insion